12:03 | 20/03/2019

Hà Nội công khai 86 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, thuế và phí

(Xây dựng) - Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách nợ thuế, phí tháng 3/2019 đối với 86 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số nợ hơn 40,5 tỷ đồng.


Ảnh minh họa.

Theo đó, 86 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất thì có 85 doanh nghiệp nợ thuế phí với số tiền hơn 38,2 tỷ đồng, 1 đơn vị nợ tiền thuê đất với số nợ gần 2,3 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai 96 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất, với tổng số tiền nợ hơn 244,3 tỷ đồng. Kết quả sau khi đăng công khai, đã có 39 doanh nghiệp và dự án nộp hơn 4,7 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, thông qua việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, các doanh nghiệp nợ thuế sẽ thu xếp nguồn lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

T.H

Các bài đã đăng: