16:56 | 11/07/2019

Hà Nội là động lực phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu, là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế cả nước.

20 năm qua, Thủ đô Hà Nội không ngừng nỗ lực vươn lên, giành được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực kinh tế.

Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu, là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế cả nước.


Theo TTXVN/VIETNAM+

Các bài đã đăng: