10:05 | 28/02/2013

Hai tháng đầu năm 2013: Chỉ số công nghiệp tăng 6,8%

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tính chung 2 tháng đầu năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước tăng 6,8% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,8% (cùng kỳ năm 2012 tăng 7,7%); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,9% (cùng kỳ năm 2012 tăng 6,7%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,7% (cùng kỳ năm 2012 tăng 11,7%) và ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 9,9% (do tháng Tết phải xử lý nhiều rác thải, đặc biệt là rác thải sinh hoạt hơn các tháng bình thường khác).


Nguồn: Tổng cục Thống kê

Một số ngành công nghiệp có mức sản xuất 2 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2012 là: Sản xuất pin và ắc qui tăng 107,1%; sản xuất thiết bị điện tăng 51,3%; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ tăng 45,9%; sản xuất phân bón và hợp chất nitơ tăng 43,3%; sản xuất giày, dép tăng 35,9%; sản xuất thiết bị truyền thông tăng 26,4%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp hai tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 của một số tỉnh, TP có quy mô công nghiệp lớn như sau: TP Hồ Chí Minh tăng 3,2%; Đồng Nai tăng 7,6%; Bình Dương tăng 3,7%; Hà Nội tăng 4,5%; Hải Phòng tăng 2,9%; Bắc Ninh tăng 10,2%; Vĩnh Phúc tăng 11,5%...


Theo Chinhphu.vn (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: