16:36 | 16/05/2018

Hướng dẫn áp dụng định mức cắm mốc tim tuyến, mốc giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi, đề điều

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được công Văn số 238/BQLDANN-KTTĐ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc áp dụng định mức cắm mốc tim tuyến, mốc ranh giới giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi, công trình đê điều.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Về vấn đề trên, sau khi nghiên cứu, ngày 10/5/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1061/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa với nội dung như sau: Đối với công trình đê điều, trường hợp nội dung công việc, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện áp dụng của công tác cắm mốc tim tuyến, mốc ranh giới giải phóng mặt bằng tương tự như nội dung công việc cắm mốc chỉ giới đường đỏ, mốc ranh giới quy hoạch mã hiệu CF.21100 theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng thì áp dụng định mức công tác này để lập dự toán khảo sát làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp không vận dụng được định mức thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa thực hiện việc lập định mức mới theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: