11:00 | 11/06/2019

Hướng dẫn áp dụng định mức thi công hạng mục dầm mái kè

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn áp dụng định mức thi công hạng mục dầm mái kè.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo quy định của pháp luật xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì các công tác chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố thì chủ đầu tư sử dụng, vận dụng, tham khảo hệ thống định mức dự toán xây dựng có cùng công nghệ và điều kiện áp dụng đã được công bố hoặc vận dụng định mức dự toán có cùng điều kiện công nghệ và điều kiện áp dụng ở các công trình đã và đang thực hiện làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

Việc vận dụng định mức dự toán xây dựng cho các công tác thi công hạng mục dầm mái kè nêu tại Văn bản số 575/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 24/4/2014 là phù hợp nếu các công tác này tương đồng về biện pháp thi công, điều kiện thi công và yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: