14:57 | 11/07/2018

Hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 651/UBND-TH ngày 15/5/2018 của UBND thị xã Ayun Pa đề nghị thống nhất định mức một số công tác làm mái kè theo công nghệ mới của công trình thuộc Dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun Pa, đoạn qua thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai (sau đây gọi tắt là Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1649/BXD-KTXD ngày 05/7/2018 gửi UBND thị xã Ayun Pa.


Ảnh minh hoạ

Theo nội dung Văn bản số 651/UBND-TH ngày 15/5/2018, UBND thị xã Ayun Pa (chủ đầu tư) đã tổ chức xác định định mức xây dựng và đã được Viện Kinh tế xây dựng thẩm tra (Văn bản số 696/VKT-ĐM ngày 16/4/2018). Tuy nhiên, Văn bản số 651/UBND-TH không có các tài liệu xây dựng định mức kèm theo.

Vì vậy, để có đủ cơ sở thống nhất định mức, đề nghị chủ đầu tư gửi đầy đủ các tài liệu theo hướng dẫn lập định mức xây dựng tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trường hợp công trình đang lập dự toán, chủ đầu tư có thể tham khảo, vận dụng các định mức ở công trình tương tự và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của công trình để xác định dự toán xây dựng.

Trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư tổ chức rà soát, xác định các hao phí thực tế theo phương pháp lập định mức xây dựng tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD, gửi về Bộ Xây dựng thống nhất định mức theo quy định.

Huyền Trang

Các bài đã đăng: