21:38 | 02/12/2018

Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 10806/VPCP-ĐMDN ngày 07/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển ý kiến của Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Khởi Nguyên qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ đề nghị hướng dẫn về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời Cty CP Đầu tư xây lắp Khởi Nguyên.


Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung, thỏa thuận theo hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc điều chỉnh biện pháp thi công phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư trên cơ sở đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả công trình, khi đó việc điều chỉnh đơn giá thực hiện theo nội dung hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: