16:58 | 14/10/2018

Hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công trong hợp đồng xây dựng

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Văn bản số 579/BQLDA-KHTĐ ngày 14/9/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công trong hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 4.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đối với các nội dung nêu tại Văn bản 579/BQLDA-KHTĐ ngày 14/9/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi 4, hợp đồng xây dựng ký ngày 20/9/2013, hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong hợp đồng các bên có thỏa thuận điều chỉnh giá nhân công trong dự toán chi tiết kèm hợp đồng nhân với hệ số điều chỉnh do cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm điều chỉnh.

Do đó, trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí nhân công do UBND tỉnh công bố để điều chỉnh giá nhân công trong hợp đồng thì phải điều chỉnh lại nhóm lương cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 và Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: