10:47 | 15/02/2019

Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 272/BXD-KTXD gửi Văn phòng Chính phủ với nội dung trả lời kiến nghị của Cty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường – TP Cần Thơ.


Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 459/VPCP-ĐMDN ngày 16/1/2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Cty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường – TP Cần Thơ.

Theo Bộ Xây dựng, tại Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4//2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định “Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng”.

Tại Điều 39, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định “trường hợp thời hạn hoàn thành chậm hơn so với tiến độ của hợp đồng, các bên phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra. Trường hợp điều chỉnh tiến độ kéo dàu tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Theo nội dung kiến nghị của Cty TNHH Kiến trúc và Xây dụng Thái Cường nêu tại Văn bản số 459/VPCP-ĐMDN, do công tác giải phóng mặt bằng nên sau thời gian thực hiện hợp đồng phía chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao mặt bằng thi công cho Nhà thầu.

Vì vậy, trường hợp hợp đồng nêu tại văn bản thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì chủ đầu tư cần báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng.

Trường hợp điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gây thiệt hại cho nhà thầu thì nhà thầy có quyền đề nghị chủ đầu tư bồi thường những thiệt hại do việc chậm bàn giao mặt bằng gây ra, bao gồm cả bồi thường do giá cả thị trường biến động trong thời gian chờ mặt bằng thi công.

Quy trình, thủ tục điều chỉnh hợp đồng, bồi thường thiệt hại (nếu có) cần đảm bảo phù hợp với các điều khoản hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: