11:39 | 25/06/2019

Hướng dẫn định mức các hao phí xác định giá ca máy phục vụ khảo sát, đo sâu các công trình trong lĩnh vực hàng hải

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Cục Hàng hải Việt Nam về việc hướng dẫn định mức các hao phí xác định giá ca máy phục vụ khảo sát, đo sâu các công trình trong lĩnh vực hàng hải và tài liệu kỹ thuật thiết bị khảo sát gửi bổ sung ngày 14/5/2019 về việc làm rõ cơ sở, tính năng một số loại máy thi công phục vụ công tác khảo sát, đo sâu các công trình trong lĩnh vực hàng hải.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28, Thông tư 06/2016/TT-BXD về quản lý giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, trường hợp các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình thì chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư này. Đối chiếu quy định trên, việc Cục Hàng hải tổ chức xây dựng định mức các hao phí xác định giá ca máy phục vụ khảo sát, đo sâu các công trình trong lĩnh vực hàng hải như nêu tại Văn bản số 570/CHHVN-KHCNMT báo cáo các cơ quan có thẩm quyền quyết định là phù hợp.

Đối với định mức các hao phí xác định giá ca máy phục vụ khảo sát, đo sâu các công trình trong lĩnh vực hàng hải: Theo quy định tại Khoản 3, Mục II, Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đối với máy có cùng công năng nhưng khác về công suất hoặc thông số kỹ thuật chủ yếu nhưng chưa được công bố thì sử dụng định mức các hao phí của máy có cùng công năng hoặc điều chỉnh cho phù hợp. Đối chiếu quy định trên thì: Nếu hệ thống máy đo sâu đa tia, thiết bị bù sóng, thiết bị la bàn điện tử, thiết bị đo tốc độ sóng âm trong nước, thiết bị định vị RTK-DGPS cùng với thiết bị khống chế mặt bằng GPS thuộc cùng một hệ thống thiết bị đo sâu hồi âm phục vụ công tác khảo sát độ sâu, thì có thể vận dụng định mức các hao phí xác định giá ca máy của bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS có mã hiệu M201.0021 được quy định tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD. Trường hợp các thiết bị làm việc ở vùng nước mặn nước lợ thì được điều chỉnh với hệ số 1,05 là phù hợp theo quy định tại Điều 5, Mục II của Quyết định 1134/QĐ-BXD.

Định mức các hao phí xác định giá ca máy của máy quét khổ A3 và máy in nhãn đĩa CD có thể vận dụng các thông số theo Máy scanner khổ A0 có mã hiệu M201.0162 được quy định tại Quyết định số 1134/QĐ-BXD.

Việc xác định hệ số nhiên liệu phụ (cho các loại dầu mỡ bôi trơn, dầu truyền động…) thực hiện theo quy định tại Mục 3, Phụ lục 6, Thông tư 06/2016/TT-BXD, đối với các thiết bị như máy quét khổ A3, máy in đĩa CD không sử dụng nhiên liệu phụ như quy định trên thì không áp dụng hệ số nhiên liệu phụ để xác định giá ca máy.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về định mức các hao phí xác định giá ca máy để phục vụ khảo sát, đo sâu các công trình trong lĩnh vực hàng hải, đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam hoàn thiện, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định theo đúng quy định của pháp luật xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: