10:19 | 19/09/2018

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

(Xây dựng) - Sau khi nhân được Văn bản số 880/SXD-KT&VLXD ngày 16/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Phương pháp xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể lần lượt tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.

Về nguyên tắc khi xác định giá trị chênh lệch khi điều chỉnh giá hợp đồng ngoài chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công) còn bao gồm cả chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và các chi phí có liên quan khác.

Việc xác định các mức chi phí này phải căn cứ vào các điều khoản, điều kiện và hồ sơ hợp đồng đã ký, đồng thời phải phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: