19:10 | 11/05/2018

Hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 999/BXD-KTXD hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng gửi Ban quản lý dự án kiến trúc 1 -Chi nhánh Tổng Cty viễn thông Mobifone.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 22/3/2018, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 77/B.QLDAKT1-DA2 của Ban quản lý dự án kiến trúc 1 - Chi nhánh Tổng Cty viễn thông Mobifone đề nghị hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.

Về việc này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 999/BXD-KTXD, ngày 04/5/2018 gửi Ban quản lý dự án kiến trúc 1 chi nhánh Tổng Cty viễn thông Mobifone với nội dung như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán và quản lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Về việc thay đổi các thành viên trong liên danh nhà thầu: Theo nội dung Văn bản số 77/B.QLDAKT1-DA2, trong quá trình thực hiện hợp đồng EC có 02 thành viên thực hiện một phần thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình trong liên danh nhà thầu (gồm 04 nhà thầu: 01 nhà thầu xây lắp và 03 nhà thầu tư vấn thiết kế) đã ngừng hoạt động; trước khi 02 thành viên của liên danh ngừng hoạt động, các công việc lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được cơ quan Nhà nước thẩm định, chủ đầu tư đã nghiệm thu và phê duyệt; 02 thành viên này đã có văn bản đề nghị rút khỏi liên danh, cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm với những phần công việc của mình đã thực hiện và các nghĩa vụ khác; 02 thành viên còn lại của liên danh vẫn đủ năng lực để thực hiện phần công việc công lại của hợp đồng.

Tại điểm d khoản 2 Điều 138 Luật Xây dựng 2014 đã quy định: “Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thoả thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Như vậy, đối với trường hợp Ban quản lý dự án kiến trúc 1 - Chi nhánh Tổng Cty viễn thông Mobifone nêu tại mục 1 của Văn bản số 77/B.QLDAKT1-DA2, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và hiệu quản đầu tư, thì 02 thành viên còn lại trong liên danh nhà thầu có thể thực hiện các công việc còn lại của hợp đồng nếu tất cả các thành viên trong liên danh có thỏa thuận, nhưng phải đảm bảo các thành viên còn lại của liên danh nhà thầu đủ năng lực để thực hiện phần công việc còn lại này.

Về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: Theo nội dung Văn bản số 77/B.QLDAKT1-DA2, đây là hợp đồng EC áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế được nghiệm thu (bao gồm cả khối lượng tăng hoặc giảm so với hợp đồng đã ký, nếu có) và đơn giá trong hợp đồng đã ký. Như vậy, việc dự kiến điều chỉnh giá hợp đồng như Ban quản lý dự án kiến trúc 1 - Chi nhánh Tổng Cty viễn thông Mobifone nêu tại mục 2 của Văn bản số 77/B.QLDAKT1-DA2 là phù hợp.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: