18:12 | 08/01/2018

Hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp gói thầu xây dựng

(Xây dựng) – Ngày 25/12/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 3103/BXD-KTXD gửi thầu chính thực hiện gói thầu xây lắp A4 Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp gói thầu xây dựng.


Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số LOTTE.A4-MOC-17-005 ngày 9/11/2017 của thầu chính thực hiện gói thầu xây lắp A4 Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi về hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp gói thầu xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì dự án đầu tư xây dựng phê duyệt trước ngày Nghị định số 32/2015/NĐ-CP có hiệu lực nhưng chưa triển khai hoặc đang triển khai thì các công việc về quản lý chi phí thực hiện theo quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2010, vì vậy việc xử lý chuyển tiếp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng để nghị thầu chính thực hiện gói thầu xây lắp A4 Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: