12:39 | 11/01/2018

Hướng dẫn tính chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình thiết kế ba bước

(Xây dựng) – Ngày 2/1/2018, Bộ Xây dựng có Văn bản số 03/BXD-KTXD hướng dẫn tính chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình thiết kế ba bước gửi Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ Lợi 1.


Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được các Văn bản số 490/BQL-TĐ ngày 05/12/2017 của Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 đề nghị hướng dẫn xác định chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình thiết kế ba bước, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công trình thiết kế 3 bước, định mức tỷ lệ để xác định chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 được áp dụng cho bước thiết kế kỹ thuật. Trường hợp cần phải thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, Chủ đầu tư lập dự toán theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD làm cơ sở triển khai thực hiện, đảm bảo không quá 40% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật xác định theo Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: