22:33 | 10/02/2019

Hướng dẫn vận dụng định mức dự toán xây dựng công trình vào dự án Hiện đại hóa TTTH tại một số tuyến đường sắt

(Xây dựng) - Sau khi nhận được Văn bản số 1976/BQLDAĐS-KHTH-DA6 ngày 27/11/2018 của Ban Quản lý dự án đường sắt – Bộ Giao thông Vận tải đề nghị hướng dẫn việc vận dụng định mức dự toán xây dựng công trình vào dự án Hiện đại hóa thông tin tín hiệu (TTTH) đường sắt các tuyến Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Đồng Đăng, Hà Nội – Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội (giai đoạn 2), Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 227BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án đường sắt.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Dự án Hiện đại hóa TTTH đường sắt các tuyến Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Đồng Đăng, Hà Nội – Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội đã được Bộ Giao thông Vận tải cho phép vận dung các định mức do Bộ Đường sắt Trung Quốc ban hành năm 2006 cho các công việc thực hiện trong giai đoạn 1 của Dự án.

Theo nội dung Văn bản số 1976/BQLDAĐS-KHTH-DA6, Ban Quản lý dự án đường sắt kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận để Ban QLDA tiếp tục vận dụng các định mức đã sử dụng trong giai đoạn 1 của Dự án cho Giai đoạn 2. Để có cơ sở xem xét, thống nhất việc vận dụng các định mức cho Dự án, Bộ Xây dựng đề nghị:

Ban Quản lý dự án đường sắt rà soát, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải các nội dung: Đánh giá sự phù hợp của các định mức đã vận dụng trong giai đoạn 1 của Dự án so với thực tế thi công; Rà soát, đánh giá hệ thống định mức do Bộ Xây dựng, Bộ chuyên ngành và cấp có thẩm quyền công bố trong giai đoạn từ năm 2007 đến nay với các nội dung công việc của Dự án và các định mức đã sử dụng trong giai đoạn 1; Trên cơ sở kết quả tổng hợp ở trên, Ban Quản lý dự án đường sát đề xuất các định mức vận dụng cho dự án, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ Giao thông Vận tải xem xét, thẩm định các định mức do Ban Quản lý dự án đường sắt đề xuất và gửi Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Dự án.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: