19:19 | 14/02/2019

Hướng dẫn việc nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích sử dụng vào mục đích công cộng

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 263/BXD-HTKT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cứ tri tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 12170/VPCP-QHĐP ngày 14/12/2018.

Nội dung kiến nghị như sau: Đề nghị hướng dẫn chi tiết chung đối với phần diện tích sử dụng vào mục đích công cộng như giao thông, cây xanh… trong dự án nghĩa trang, nghĩa địa, chủ đầu tư dự án có phải nộp tiền sử dụng đất hay không? Đối với phần diện tích sử dụng để kinh doanh các loại dịch vụ gắn liền với nghĩa trang, nghĩa địa thuộc trường hợp giao đất hay thuê đất?

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ quy định tại Điều 112 Luật Đất đai 2013, Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định theo quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì việc xác định giá đất phải theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc xác định loại đất được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và dự án đầu tư.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: “Đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 55 của Luật này”. Tại Khoản 4 Điều 55 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong trường hợp: “Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”.

Theo quy định tại phụ lục giải thích cách xác định loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì “đất sử dụng vào mục đích công cộng là đất sử dụng vào mục đích giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất danh lam thắng cảnh, đất sinh hoạt cộng đồng, đất khu vui chơi, giải trí công cộng, đất công trình năng lượng, đất công trình bưu chính, viễn thông, đất chợ, đất bãi thải, xử lý chất thải và công trình công cộng khác”.

Như vậy, đối với dự án đầu tư nghĩa trang với mục đích kinh doanh thì phải nộp tiền sử dụng đất, nếu đất xây dựng đường giao thông trong khu vực dự án xây dựng nghĩa trang mà phục vụ nhu cầu đi lại chung của mọi người, bàn giao về địa phương quản lý thì thuộc trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Đối với diện tích đất thương mại, dịch vụ; diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng (bao gồm cả diện tích đất giao thông) không bàn giao về địa phương quản lý thì phải thuê đất theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai. Đối với diện tích đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng thì giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 55 Luật Đất đai.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: