21:28 | 18/11/2017

Hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán gói thầu xây dựng

(Xây dựng) - Về việc hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán gói thầu xây dựng, mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2676/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương.


Ảnh minh họa.

Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục Bắc – Nam tỉnh Hải Dương, đoạn tuyến phía Nam từ nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến cầu Hiệp (giai đoạn 1), trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn vướng mắc về xác định phí chung, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn; cụ thể như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục Bắc – Nam, tỉnh Hải Dương đoạn tuyến phía Nam, từ nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến cầu Hiệp (giai đoạn 1) đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt với tổng mức đầu tư 1.047 tỷ đồng, trong đó chiều dài tuyến là 18km, chi phí xây dựng là 895 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư được lập theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngàu 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

Để phù hợp với khả năng cân đối vốn của dự án, hiện nay dự án mới triển khai 1 gói thầu có chiều dài 9km với chi phí xây dựng là 300 tỷ, phần còn lại chưa triển khai.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng thì định mức tỷ lệ (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt.

Sau khi nghiên cứu nội dung trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì định mức tỷ lệ (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt.

Căn cứ quy định trên, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 2186/SGTVT-B1 thì giá trị chi phí xây dựng trước thuế làm cơ sở xác định chi phí chung trong dự toán gói thầu xây dựng là giá trị xây dựng trước thuế của cả dự án.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: