10:11 | 14/12/2018

Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 60 Luật Xây dựng năm 2014 và thực hiện theo hướng dẫn tại Mục I, Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để chủ đầu tư tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Trường hợp Ban Quản lý chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án áp dụng theo hệ số điều chỉnh là hệ số 1.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: