11:02 | 22/01/2019

Hướng dẫn xác định chi phí thiết kế kỹ thuật

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1671/BQL-ĐHDA3 ngày 28/11/2018 của Ban Quản lý dự án 85 về việc xin hướng dẫn xác định chi phí thiết kế kỹ thuật, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dantri.com.vn)

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 85 với nội dung như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo loại, cấp của từng công trình trong Tổng mức đầu tư được duyệt. Theo đó chi phí thiết kế xác định trên cơ sở: Định mức chi phí thiết kế xác định theo giá trị xây dựng của loại, cấp công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt; Chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt; Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế (nếu có).

Đối chiếu theo nguyên tắc trên, áp dụng vào trường hợp nêu tại Văn bản số 1671/BQL-ĐHDA3 về chi phí thiết kế của các gói thầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo hạng mục thì:

Chi phí thiết kế công trình đường giao thông có cùng cấp được xác định trên cơ sở: Định mức tỷ lệ (%) chi phí thiết kế công trình giao thông xác định trên chi phí xây dựng phần công trình giao thông cùng cấp trong tổng mức đầu tư; giá trị xây dựng phần công trình giao thông cùng cấp trong tổng mức đầu tư và hệ số điều chỉnh cho phần nút giao khác mức, hầm giao thông đường bộ, hầm đường sắt (nếu có).

Cụ thể: Ctkđường = Cxd x Nt x k. Trong đó: Ctkđường: Chi phí thiết kế công trình đường giao thông; Cxd: Chi phí xây dựng trước thuế của phần công trình đường giao thông cùng cấp; Nt: Định mức chi phí thiết kế xác định tương ứng với chi phí xây dựng của phần công trình giao thông cùng cấp (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư được duyệt (theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng); k: Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế công trình giao thông theo quy định. Riêng chi phí thiết kế các nút giao khác mức được điều chỉnh bằng hệ số tương ứng với cấp của nút giao.

Nếu dự án phân chia thành các gói thầu thiết kế tương ứng với các gói thầu xây dựng công trình đường có cùng cấp công trình (như Văn bản số 1671/BQL-ĐHDA3 nêu) thì chi phí thiết kế từng gói thầu sẽ được xác định trên cơ sở định mức chi phí thiết kế (Nt) chung được xác định trên chi phí xây dựng đường giao thông cùng cấp (như nêu trên) và giá trị xây dựng của từng gói thầu, hệ số điều chỉnh định mức thiết kế (nếu có).

Trường hợp phần hầm giao thông có cấp công trình thuộc cấp đặc biệt, khác cấp của phần đường (như đã nêu tại Văn bản số 1671/BQL-ĐHDA3) thì chi phí thiết kế công trình hầm giao thông được xác định trên cơ sở: Định mức tỷ lệ (%) chi phí thiết kế công trình giao thông (theo cấp của công trình hầm) xác định trên chi phí xây dựng của phần hầm trong tổng mức đầu tư và giá trị xây dựng phần hầm trong tổng mức đầu tư.

Cụ thể: Ctkhầm = Cxdhầm x Nthầm. Trong đó: Ctkhầm: Chi phí thiết kế phần hầm; Cxdhầm: Chi phí xây dựng trước thuế phần hầm; Nthầm: Định mức chi phí thiết kế tương ứng với loại và cấp công trình tương ứng với chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư được duyệt theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng.

Về tính toán chi phí cho công tác thiết kế hình học tuyến phục vụ công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng (như đã nêu tại Văn bản số 1671/BQL-ĐHDA3); Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng không quy định định mức cho từng thành phần của công tác thiết kế, do đó chi phí thiết kế cho phần việc này được xác định bằng phương pháp lập dự toán.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: