15:36 | 16/12/2018

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng cấp nước

(Xây dựng) – Về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng cấp nước, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Gia Lai.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1707/SXD-QLXD ngày 08/10/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng cấp nước.

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn, thì giá tiêu thụ nước sạch được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước, khách hàng sử dụng nước và nằm trong khung giá hoặc giới hạn giá do Nhà nước quy định.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 4, Điều 3, Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT quy định: Trường hợp giá tiêu thụ nước sạch do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (hoặc phê duyệt) thấp hơn phương án giá nước sạch do các đơn vị cấp nước lập và đã được Sở Tài chính thẩm định theo các nguyên tắc tính đúng, tính đủ thì hàng năm UBND cấp tỉnh phải xem xét cấp bù ngân sách địa phương hoặc có cơ chế hỗ trợ hợp lý phù hợp với quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước.

Theo điểm b, Khoản 2, Điều 5, Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT, thì chi phí tiền lương, tiền công của nhân công trực tiếp được xác định trên cơ sở đơn giá ngày công (tiền lương cơ bản, các khoản phụ cấp lương theo quy định của Nhà nước).

Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước hướng dẫn xác định chi phí tiền lương làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá của sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước để đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc Danh mục A và Danh mục B quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (trong đó tại Danh mục B có dịch vụ cấp nước đô thị).

Căn cứ các quy định nói trên, đối với hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, thì việc xác định chi phí tiền lương làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán giá nước sạch được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: