08:43 | 08/01/2018

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(Xây dựng) - Sau nhận được Văn bản số 403/QLDA ngày 04/12/2017 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dung (QLDA ĐTXD) các công trình giao thông tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


Ảnh minh họa.

Ngày 19/12/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 3048/BXD-KTXD gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Phú Yên về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó Dự án tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước – Phú Hải do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư. Dự án đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 1763A/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 và Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 (đổi tên dự án), nên việc thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì Dự án thực hiện quản lý chi phí theo các quy định của Nghị định 112/2009/NĐ-CP.

Các gói thầu xây lắp số 29 và gói thầu số 30 (thuộc dự án tuyến giao thông liên huyện Xuân Phước - Phú Hải) triển khai thi công trên các xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Yên, được Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách xã đặt biệt khó khăn theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 (gồm các xã Xuân Quang 1- huyện Đồng Xuân, xã Phước Tân, xã Sơn Hội - huyện Sơn Hòa).

Với nội dung nêu tại mục 1, mục 2 Văn bản số 403/QLDA ngày 04/12/2017 thì nhân công xây dựng của dự án đi qua các xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân), xã Phước Tân, xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa), tỉnh Phú Yên thuộc các xã vùng sâu, vùng xa là cơ sở để Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Phú Yên xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh hệ số giá nhân công theo quy định của Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016. Việc UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận với đề nghị của Sở Xây dựng, cho phép Chủ đầu tư điều chỉnh giá nhân công xây dựng tại Công văn số 3070/UBND-KT ngày 09/6/2017 và số 4845/UBND-KT ngày 05/9/2017 thuộc thẩm quyền UBND tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, UBND tỉnh Phú Yên rút kinh nghiệm về việc này, cần thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi ra quyết định.

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: