19:11 | 11/02/2019

Hướng dẫn xác định giá trị khoản chi phí cơ hội phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 15953/BTC-TCDN ngày 21/12/2018 của Bộ Tài chính về việc xác định giá trị khoản chi phí cơ hội phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Laodong.vn)

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 417/TB-VPCP ngày 31/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định chi phí cơ hội Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3614/VPCP-ĐMDN ngày 19/4/2018 của Văn phòng Chính phủ”.

Tại Công văn số 3614/VPCP-ĐMDN ngày 19/4/2018 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: “Bộ Tài chính hướng dẫn việc phê duyệt giá trị vốn Nhà nước tại Licogi, phối hợp với Bộ Xây dựng hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này hướng dẫn việc xác định giá trị khoản chi phí cơ hội nêu tại Công văn số 317/BXD-QLDN ngày 12/02/2018 của Bộ Xây dựng để nộp về Quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo quy định pháp luật”.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị khoản chi phí cơ hội của Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt theo quy định pháp luật để Bộ Xây dựng có cơ sở chỉ đạo đơn vị thực hiện.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: