10:26 | 12/06/2019

Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn TP Hà Nội

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND TP Hà Nội hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn TP Hà Nội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, về cơ bản, các định mức kinh tế kỹ thuật các công tác dịch vụ công ích đô thị do UBND TP Hà Nội công bố áp dụng trên địa bàn TP Hà Nội phù hợp với định mức do Bộ Xây dựng công bố; một số định mức được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế thực hiện; loại bỏ một số định mức có trong hệ thống định mức công bố của Bộ Xây dựng nhưng không sử dụng tại Hà Nội.

Theo hồ sơ gửi kèm, phương pháp xác định các định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung, điều chỉnh là phân tích thực nghiệm qua khảo sát, thực hiện theo từng quy trình, nội dung công việc và phương pháp thống kê tổng hợp trên cơ sở kết quả theo dõi thực tế thực hiện, kinh nghiệm thực tế để so sánh làm cơ sở tính toán xác định định mức. Các phương pháp này được UBND TP Hà Nội sử dụng để tính toán điều chỉnh, bổ sung về cơ bản là phù hợp.

Tại hồ sơ gửi kèm theo chưa bao gồm đầy đủ các tài liệu làm cơ sở kiểm chứng đối với các định mức kinh tế kỹ thuật bổ sung, điều chỉnh.

Theo nội dung Văn bản số 1360/UBND-ĐT của UBND TP Hà Nội về việc báo cáo, xin ý kiến xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các công tác dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn TP Hà Nội, các định mức trên đã được UBND TP Hà Nội ban hành từ tháng 12/2016, đã được kiểm nghiệm trong thực tế thực hiện và được sửa đổi, bổ sung tháng 7/2018. Vì vậy, Bộ Xây dựng tạm thời thống nhất để UBND TP Hà Nội ban hành định mức gửi kèm theo Văn bản số 1360/UBND-ĐT làm cơ sở quản lý chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn.

Tuy nhiên, một số mã định mức cần xem xét, rà soát, theo dõi để xác định hao phí nhân công đảm bảo phù hợp với các công tác khác và thực tế thực hiện như: Duy trì vệ sinh ngõ xóm (MT02); Công tác quản lý, vận hành trạm bơm hồ Linh Đàm công suất 8m3/s (TN7.01.90); Công tác luồn cáp ngầm, dây tiếp địa trong ống bảo vệ cáp có sẵn (CS2.10.00)...

UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm về kết quả tính toán, tính chính xác của số liệu; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng; đồng thời triển khai các nội dung của Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: