10:17 | 26/04/2019

IDICO tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

(Xây dựng) – Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019, Tổng Cty IDICO – CTCP đưa ra giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 là tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với mô hình tổ chức của Cty CP, phù hợp với mục tiêu phát triển của Tổng Cty IDICO.


Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông thường niên Tổng Cty IDICO - CTCP

Ông Nguyễn Văn Đạt – Tổng Giám đốc Tổng Cty IDICO cho biết: Để hướng tới một mô hình quản lý và quản trị tiên tiến, IDICO tiếp tục hoàn thiện lại bộ máy quản lý doanh nghiệp phù hợp với mô hình Cty CP. Chuẩn hóa các chính sách và quy trình quản lý hoạt động, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp thông qua việc nâng cao năng lực và vai trò của hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Cty và quy định hiện hành của Nhà nước, bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra và giám sát của IDICO đối với người đại diện vốn của IDICO tại các doanh nghiệp khác. Đồng thời, tham gia đấu thầu có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật cao; phân tích giá thầu một cách khoa học, hợp lý đảm bảo nguyên tắc giá cạnh tranh và có lãi; Tập trung và huy động các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đang thực hiện nhằm sớm thu hồi vốn đã đầu tư và lợi nhuận; Nghiên cứu đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị có hiệu quả theo hình thức hợp đồng BOT, BT, PPP.

Theo báo cáo tại đại hội, năm qua là năm đầu tiên IDICO hoạt động theo mô hình Cty CP bắt đầu từ ngày 1/3/2018, nhưng tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đều đạt. Cụ thể, giá trị xây lắp đạt gần 1.250 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các dự án của Cty mẹ, Cty thành viên; giá trị sản xuất công nghiệp - vật liệu xây dựng đạt 690/522 tỷ đồng bằng 132% kế hoạch, chủ yếu là sản xuất điện năng, nghiền xi măng và bê tông thương phẩm; giá trị tư vấn và kinh doanh khác thực hiện 4.388/3.883 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch, chủ yếu tại các dịch vụ kinh doanh điện, nước, nước thải khu công nghiệp, thu phí giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở…


Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên Tổng Cty IDICO - CTCP

Do đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 có tổng giá trị sản lượng hợp nhất thực hiện 6.327 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 555 tỷ đồng bằng 112% kế hoạch. Trong đó, Cty mẹ - Tổng Cty IDICO có tổng doanh thu trên 1.103 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế trên 315 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận/vốn sở hữu đạt 9,84%. Mức chia cổ tức 2018 là 5%.

Năm 2019, IDICO đề ra tổng giá trị sản lượng hợp nhất là 6.249 tỷ đồng, tổng doanh thu 5.431 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 525 tỷ đồng. Trong đó, Cty mẹ thực hiện 726 tỷ đồng tổng giá trị sản lượng, tổng doanh thu 664 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 6%.


Đại biểu bỏ phiếu thông qua các Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên Tổng Cty IDICO - CTCP

Để hoàn thành kế hoạch đề ra, IDICO tiếp tục phát huy các lĩnh vực có thế mạnh như khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II, Phú Mỹ II mở rộng, Hựu Thạnh. Tại khu công nghiệp Hựu Thành hoàn thành hạng mục san nền lô 9, 12, 13, 16, thi công đường, hệ thống thoát nước và nhà điều hành khu công nghiệp… Đồng thời xúc tiến hoàn thiện các thủ tục thành lập Cty CP dự án khu công nghiệp Cầu Nghìn và nghiên cứu tìm kiếm các dự án khu công nghiệp tại các tỉnh miền Tây Nam bộ và miền Bắc…

Cao Cường – Mai Thanh

Các bài đã đăng: