22:50 | 09/11/2017

Kế hoạch tổng thể phát triển chuỗi dự án khí, điện LNG Sơn Mỹ

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa nhận được Văn bản số 10494/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổng thể phát triển chuỗi dự án khí, điện LNG Sơn Mỹ gửi kèm Văn bản 9032/BCT-DKT ngày 27/9/2017 của Bộ Công thương.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2645/BXD-HĐXD phúc đáp Văn phòng Chính phủ với nội dung như sau: Chuỗi dự án khí, điện LNG Sơn Mỹ bao gồm Dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; Dự án Trung tâm điện lực Sơn Mỹ; Dự án đấu nối Trung tâm điện lực Sơn Mỹ vào hệ thông điện quốc gia; Dự án đường ống dẫn khí Sơn Mỹ - Phú Mỹ. Về cơ bản, Bộ Xây dựng thống nhất với kế hoạch tổng thể phát triển chuỗi dự án khí, điện LNG Sơn Mỹ gửi kèm Văn bản số 10494/VPCP-CN ngày 04/10/2017. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi thì tổng tiến độ cần được đối chiếu, tổng hợp từ kết quả lập, cập nhật tiến độ chi tiết của các dự án thành phần trong chuỗi phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt; đối với Dự án Kho cảng nhập khẩu LNG Sơn Mỹ cần được ký kết MOU giữa Bộ Công thương và Tập đoàn Hoa Kỳ AES để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần cần đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính, năng lực đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo chủ trương đầu tư chuỗi dự án khí, điện LNG Sơn Mỹ đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: