21:49 | 11/07/2019

Kết quả công tác hỗ trợ thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bắc tháng 4/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo kết quả chuyến công tác hỗ trợ thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bắc từ ngày 15/4 đến 29/4/2019 gửi đến UBND các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng đã phối hợp với Nhóm công tác Ngân hàng Thế giới thực hiện chuyến công tác đến 3/7 thành phố tham gia Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (Hòa Bình, Thái Nguyên và Yên Bái) từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019, nhằm: Rà soát tiến độ tổng thể Chương trình, tiến độ thực hiện các chỉ số liên kết giải ngân năm 2019; Xem xét việc tuân thủ các hành động tăng cường PAP của chương trình; Trao đổi vấn đề phân bổ vốn trung hạn và công tác giải ngân; đồng thời thống nhất kế hoạch các hành động tiếp theo.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ của Ngân hàng Thế giới về chuyến công tác nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh tham gia chương trình chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc của dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình.

Đồng thời lưu ý các vấn đề cụ thể sau: Tiếp tục làm việc chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 cho dự án đảm bảo cấp đủ vốn để triển khai các hoạt động của dự án theo đúng hiệp định đã ký kết.

Xây dựng và phê duyệt Kế hoạch nâng cao năm 2020 đảm bảo tính khả thi, phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 phân bổ cho dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc và khả năng bố trí vốn của địa phương.

Kiểm tra, thực hiện đầy đủ công tác bảo trì các hạng mục công trình đã hoàn thành đảm bảo vận hành đầy đủ để chuẩn bị cho công tác xác minh kết quả các hạng mục công trình hoàn thành năm 2018 (dự kiến xác minh vào quý III/2019). Giám sát chặt chẽ quy trình quản lý chất lượng đối với các hạng mục công trình đang triển khai đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Đẩy nhanh tiến độ trình cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh/thay thế hạng mục đầu tư trong khuôn khổ chương trình, tuân thủ đầy đủ các mục tiêu, nguyên tắc của chương trình. Đồng thời, lấy ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng khoản vốn tiết kiệm của dự án theo đúng quy định của Chính phủ.

Đặc biệt cần theo dõi chặt chẽ tiến độ triển khai dự án, đặc biệt đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư đảm bảo tuân thủ đầy đủ Kế hoạch hành động Chương trình (PAP). Tăng cường năng lực và trách nhiệm của các đơn vị liên quan để giải quyết hiệu quả, kịp thời và đúng hạn các trường hợp khiếu nại/tố cáo của dự án đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành và báo cáo đầy đủ, kịp thời đến Ngân hàng Thế giới và Bộ Xây dựng để thực hiện công tác giám sát (khi được yêu cầu). Ghi nhận, lưu trữ và cập nhật dữ liệu các hành động PAP đảm bảo tính thống nhất để gửi Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.

Cuối cùng cần giám sát chặt chẽ công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên các công trường thi công xây dựng và tăng cường công tác vận hành, bảo dưỡng cho các hạng mục công trình đã hoàn thành đảm bảo công trình vận hành đầy đủ, duy trì hợp lý, bền vững dài hạn và thực hiện đầy đủ công tác báo cáo theo yêu cầu chương trình. Thực hiện các khuyến nghị kiểm toán nội bộ năm 2018 của Chương trình và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng và Ngân hàng Thế giới.

Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện chương trình, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh quan tâm, chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND các thành phố tổ chức thực hiện chương trình theo các khuyến nghị trên.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: