15:20 | 20/05/2019

Kết quả thẩm định Dự án thành phần 3 – Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng cho biết: “Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm về tính chính xác và sự hợp lý của hồ sơ trình thẩm định” trong văn bản thông báo kết quả thẩm định dự toán một số hạng mục thuộc Dự án Cải tạo trụ sở làm việc của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, quá trình triển khai bước tiếp theo, đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn chuẩn xác lại khối lượng, giá, đơn giá của các công việc cho phù hợp với giá thị trường tại thời điểm thực hiện. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát giá, đơn giá theo quy định.

Đối với các công việc chưa được thẩm định, chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn lập dự toán cho các công việc này để trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật và các yêu cầu cần thiết khác của dự án.

Dự toán được thẩm định là cơ sở để quản lý chi phí. Chủ đầu tư căn cứ vào các quy định hiện hành để quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: