21:54 | 24/04/2019

Kiến nghị Bộ Tài chính tính toán cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, các nội dung liên quan đến tính toán cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách thực hiện cho hộ nghèo vay xây dựng nhà ở.


Quyết định số 33 đã có quy định khung để triển khai cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Lý giải về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, nội dung vướng mắc của Quyết định số 33 mang tính kỹ thuật tài chính và đều liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Tài chính, ngân hàng.

Mặt khác, việc tính toán cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã được Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì thực hiện (tại Điểm c, Khoản 1, Điều 8 của Quyết định số 33).

Còn Bộ Xây dựng chỉ được giao trách nhiệm hướng dẫn các địa phương lập đề án hỗ trợ nhà ở, kiểm tra, đôn đốc định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 33, kiện toàn Ban Điều phối chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 của Quyết định số 33.

Việc đề xuất Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33 để hướng dẫn nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính cũng là phù hợp với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản của Văn phòng Chính phủ.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: