09:53 | 06/03/2012

Chỉ định thầu dự án xử lý kè chống sạt lở bờ tả sông Phó Đáy

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án xử lý cấp bách kè chống sạt lở bờ tả sông Phó Đáy đoạn từ K7+500 - K12+500, huyện Tam Dương đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 28/9/2011.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp thu ý kiến của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 751/BKHĐT-QLĐT để xem xét, quyết định việc chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu các gói thầu của dự án nêu trên. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Được biết, tỉnh Vĩnh Phúc có các tuyến đê chính là đê Tả Hồng, Tả Phó Đáy, Hữu Phó Đáy, Tả Lô đê bối Tả Hồng, đê địa phương (Tả Cà Lồ, Hữu Cà Lồ, Sáu Vó) thuộc địa phận các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Lập Thạch, Yên Lạc.


QB (baoxaydung.com.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: