15:21 | 18/07/2012

Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại Viglacera

Bộ Xây dựng vừa phúc đáp Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Viglacera.


Khẳng định sự chung tay của Bộ Xây dựng và TP Hà Nội trong việc xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp trong các dự án của VIGLACERA

Theo Thứ trưởng Trần Văn Sơn: giá trị tài sản cố định là hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp đã cho thuê, đã thu tiền thuê ngay một lần cho 49 năm của Tổng công ty Viglacera, thì hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được Tổng công ty cho các doanh nghiệp thuê 49 năm để xây dựng nhà máy, đơn giá cho thuê cố định được quy định trong hợp đồng cho thuê (đơn giá đã bao gồm chi phí hạ tầng kỹ thuật) đã thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, nếu xác định lại giá trị Tài sản cố định là hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tăng so với giá sổ sách thì doanh nghiệp phát sinh lỗ, trong khi đầu ra là doanh thu đã cố định trong 49 năm.

Về đánh giá tăng giá trị quyền sử dụng đất đối với đất được giao để xây chung cư cho công nhân thuê: quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, thì “ Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức giao đất (kể cả diện tích đất Nhà nước đã giao cho doanh nghiệp xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê kinh doanh khách sạn, kinh doanh thương mại dịch vụ; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê) thì phải tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp”. Như vậy, đối với diện tích đất nhận giao khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa phải tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp. Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan không có quy định riêng đối với đất giao để xây dựng dự án nhà cho công nhân thuê.

Ngày 24/4/2009, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, tại khoản 2, Điều 5 dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp được hưởng các cơ chế ưu đãi đầu tư trong đó có ưu đãi được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong phạm vi dự án.

Bộ Xây dựng đồng ý với kiến nghị của Tập đoàn Phát triển nhà và Đô thị đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với phần diện tích đất xây dựng chung cư cho công nhân thuê, đã được địa phương phê duyệt miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại thời điểm doanh nghiệp được giao đất.


HảI Đăng (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: