22:34 | 23/01/2019

Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Tăng cường giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản

(Xây dựng) - Cùng với việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, việc phân bổ vốn đầu tư công đảm bảo tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư công trên địa bàn.


Các tuyến đường trên địa bàn huyện được bê tông hóa phục vụ nhu cầu người dân.

Theo báo cáo của huyện Lập Thạch về kế hoạch đầu tư công năm 2018, tổng nguồn kế hoạch giao là 417.222 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 1179.609 triệu đồng của 27 công trình; ngân sách huyện 176.514 triệu đồng cho 183 công trình; ngân sách xã 31.472 triệu đồng cho 114 công trình.

Bên cạnh đó, tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) đã được quan tâm triển khai. Ngay trong đầu năm 2018, huyện Lập Thạch đã giành 61.009 triệu đồng trong tổng số 116.514 triệu đồng để thanh toán nợ đọng XDCB, chiếm 51,1% tổng nguồn phân bổ, trong đó thanh toán hết nợ cho 25 công trình. Hiện nay, nợ đọng XDCB của huyện Lập Thạch giảm xuống còn 131,18 tỷ đồng.

Để làm tốt việc thanh toán nợ đọng XDCB, huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực đấu giá quyền sử dụng đất ở những nơi đã quy hoạch để tạo nguồn thanh toán nợ XDCB, không đầu tư khởi công mới khi chưa bố trí được nguồn thanh toán nợ XDCB theo lộ trình, đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư tập trung quyết liệt lập hồ sơ các công trình chậm quyết toán để trình các cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán, từ đó xác định chính xác nợ XDCB.

Song song đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát và đôn đốc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương quyết toán các dự án hoàn thành từ năm trước để có cơ sở thanh toán nợ XDCB.

Trang Lê

Các bài đã đăng: