15:54 | 12/01/2018

Mời thầu sắm thiết bị triển lãm tiết kiệm năng lượng

(Xây dựng) - Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (Dự án EECB) gửi thư mời thầu sắm thiết bị triển lãm tiết kiệm năng lượng.


Ảnh minh họa

Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (Dự án EECB) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và đồng tài trợ của các cơ quan/tổ chức và các doanh nghiệp Việt Nam. Dự án triển khai thực hiện từ 2016 đến 2020 với mục tiêu dài hạn là cắt giảm cường độ phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính (GHG) từ ngành Xây dựng tại Việt Nam. Mục tiêu trực tiếp của dự án nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam.

Nhằm đạt được các kết quả đầu ra mong đợi của Dự án, Ban Quản lý Dự án EECB kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm hàng hóa với thông tin cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm Thiết bị triển lãm tiết kiệm năng lượng (EECB-15);

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa theo quy định của Luật đấu thầu, Nhà tài trợ UNDP và các quy định hiện hành của pháp luật;

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

4. Giá gói thầu: 1.351.350.000 VNĐ

5. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 14:00 ngày 15/01/2018

6. Giá bán hồ sơ mời thầu: 0 đồng (miễn phí)

7. Thời hạn nhận hồ sơ dự thầu: trước 14:00 ngày 09/02/2018.

Hồ sơ dự thầu cần kèm theo bảo đảm dự thầu (bảo lãnh của ngân hàng) trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng chẵn./.)

8. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu

Ban Quản lý Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng

Phòng số 2, tầng 1, Tòa nhà CDC, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: contact.eecb@gmail.com

Lưu ý: Hồ sơ dự thầu gửi/ tới sau thời hạn nêu trên hoặc không dựa trên các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu sẽ không được xem xét. Trong trường hợp có thắc mắc, ứng viên cần gửi bằng văn bản qua đường bưu điện và email tới địa chỉ nêu trên./.

PV

Các bài đã đăng: