15:06 | 16/04/2019

Phê duyệt chủ chương đầu tư nâng cấp tuyến đường sắt đoạn Hà Nội - Vinh

(Xây dựng) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt đoạn Hà Nội – Vinh, với tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng và giao Ban QLDA Đường sắt triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Đến nay, Bộ GTVT đã phê duyệt đề cương dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập khung chính sách GPMB, báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, Ban QLDA Đường sắt đã phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Dự kiến công tác hoàn thiện các thủ tục báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án đầu tư trong tháng 8/2019, dự án bắt đầu thi công từ tháng 3/2020 và hoàn thành trong năm 2021.

Đây là một trong 14 dự án giao thông quan trọng cấp bách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thông qua phương án sử dụng 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Hà Đào

Các bài đã đăng: