22:23 | 17/05/2019

Phú Thọ: Thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2019 đạt 21% dự toán

(Xây dựng) - Theo số liệu tổng hợp của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, số thu ngân sách Nhà nước tính cân đối trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 1.389,1 tỷ đồng, bằng 21% dự toán (6.696 tỷ đồng) của Bộ Tài chính và dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 98% so với cùng kỳ (1.1419,6 tỷ đồng).


Sản xuất công nghiệp tạo công ăn việc làm cho người dân và tăng thu nhập cho ngân sách tỉnh.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 1.306,5 tỷ đồng, đạt 20% dự toán (6.461 tỷ đồng) và bằng 98% so với cùng kỳ (1.336,2 tỷ đồng). Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 82,6 tỷ đồng, đạt 35% dự toán (235 tỷ đồng) và bằng 99% so với cùng kỳ (83,4 tỷ đồng).

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ thu năm 2019, từ nay đến cuối năm, ngành Thuế Phú Thọ cho biết sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; chú trọng thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế ở các lĩnh vực, ngành nghề như: Kinh doanh vãng lai, bất động sản, khai thác khoáng sản, hoạt động xây dựng cơ bản... có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá.

Đồng thời, ngành Thuế đẩy mạnh các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, phân tích nguyên nhân các khoản nợ khó thu để có biện pháp thu nợ theo quy định; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thông báo công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn, chây ỳ nợ thuế.

Cùng với đó, ngành Thuế Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế khi gặp vướng mắc về chính sách thuế cũng như trong việc kê khai thuế và nộp thuế điện tử; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại, kho bạc Nhà nước để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng kê khai và nộp thuế điện tử, phấn đấu hoàn thành trên cả 3 tiêu chí (số doanh nghiệp nộp thuế điện tử, số chứng từ nộp thuế điện tử và số tiền nộp ngân sách Nhà nước bằng hình thức điện tử).

Trang Lê

Các bài đã đăng: