14:38 | 10/10/2019

PVN nộp ngân sách Nhà nước hơn 78 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2019

(Xây dựng) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa cho biết, doanh thu 9 tháng của Tập đoàn ước đạt 560,6 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.


Giàn khoan PV Driling V.

Theo PVN, kết thúc quý III, về cơ bản, Tập đoàn tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, sản xuất đạm 9 tháng đầu năm 2019 đạt 1,10 triệu tấn, vượt 8% kế hoạch và bằng 76,6% kế hoạch năm; sản xuất điện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 16,42 tỷ kWh, vượt 4,3% kế hoạch và bằng 76% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu 9 tháng đầu năm 2019 đạt 8,99 triệu tấn, vượt 5,6% kế hoạch và bằng 79,2% kế hoạch năm.

Trong khi đó, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 9 tháng đầu năm 2019 (tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể: Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn tháng 9/2019 ước đạt 61,4 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% so với kế hoạch tháng 9.

Tính chung 9 tháng ước đạt 560,6 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn tháng 9/2019 ước đạt 8,7 nghìn tỷ đồng, vượt 16,4% kế hoạch tháng 9. Tính chung 9 tháng ước đạt 78,5 nghìn tỷ đồng, vượt 11,1% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 89% kế hoạch năm.

Ngoài ra, PVN cũng cho biết, hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 30/9/2019 đạt 1,01 lần, đảm bảo an toàn và phát triển vốn. Lợi nhuận/cổ tức được chia từ các đơn vị thành viên đến ngày 24/9/2019 đã đạt 92% kế hoạch cả năm.

Được biết, 04 đơn vị trong PVN: Rusvietpetro, PTSC, PVGas, PVTrans đều hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu về tài chính.

Thanh Trà

Các bài đã đăng: