22:17 | 06/08/2018

Quảng Bình phân bổ hơn 150 tỷ đồng cho các công trình, dự án cấp bách

(Xây dựng) – Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình được biết, 150 tỷ 498 triệu đồng từ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi năm 2017 và nguồn kết dư năm 2016 sẽ được phân bổ cho các công trình, dự án cấp bách. Ưu tiên hỗ trợ trả nợ đọng vốn xây dựng cơ bản.


UBND tỉnh Quảng Bình ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ trả nợ xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ đọng.

Cụ thể, vào ngày 02/8/2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1279/UBND-TH về việc phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi năm 2017 và nguồn kết dư năm 2016 cho các công trình, dự án cấp bách với tổng nguồn vốn phân bổ là 150 tỷ 498 triệu đồng.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh phân bổ 96 tỷ 564 triệu đồng, bao gồm nguồn vượt thu 38 tỷ 965 triệu đồng, nguồn tiết kiệm chi 53 tỷ 933 triệu đồng; nguồn kết dư 3 tỷ 666 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh giao nguồn ngân sách cho TP Đồng Hới phân bổ 53 tỷ 934 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ trả nợ đọng xây dựng cơ bản; bố trí vốn cho các công trình, dự án cấp bách đã có quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình nhưng chưa được phân bổ vốn; chỉ bố trí hỗ trợ vốn một lần cho các công trình thực sự cấp bách nhất là các công trình trước mùa mưa bão.

Qua tìm hiểu được biết: Tại thời điểm 31/12/2017, nợ đọng xây dựng cơ bản tại Quảng Bình còn 539,477 tỷ đồng. Việc phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản chủ yếu từ cấp huyện, cấp xã.

Các công trình có quy mô nhỏ, các công trình do tính chất đặc thù tuy chưa bố trí đủ vốn nhưng phải thi công hoàn thành để đưa vào sử dụng kịp thời, phát huy hiệu quả đạt mục tiêu đầu tư nên đã phát sinh nợ đọng, như các công trình khắc phục khẩn cấp bão lụt, thiên tai. Đa số các địa phương cấp huyện, cấp xã đều đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/12/2019 sẽ thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản.

Việc lồng ghép các nguồn vốn có tính chất đầu tư khác như nguồn vượt thu ngân sách tỉnh; nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh; nguồn kết dư ngân sách vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để phân bổ, bố trí vốn tập trung hoàn thành trong thời gian ngắn nhằm để cho các công trình, dự án cấp bách phát huy hiệu quả, tránh làm gián đoạn dự án, ảnh hưởng chất lượng công trình.

Nhất Linh

Các bài đã đăng: