22:21 | 17/05/2019

Rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019, Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, gửi Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 920/BXD-PC ngày 29/3/2019.

Các nội dung về số lượng, danh mục điều kiện kinh doanh và sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng tại văn bản này đã được Văn phòng Chính phủ tổng hợp đầy đủ, chính xác tại số thứ tự 2, mục 3, mục 4, Phụ lục kèm theo Văn bản số 3315/VPCP-KSTT, Bộ Xây dựng không có ý kiến bổ sung thêm.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: