06:22 | 21/06/2019

Sở Xây dựng Bắc Giang: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

(Xây dựng) - Bắc Giang đang trên đà đô thị hóa mạnh mẽ với nhiều công trình mang tính kiến tạo tiêu biểu, nhiều đồ án quy hoạch lớn với tầm nhìn từ 30 - 50 năm. Thực hiện tinh thần chỉ đạo năm 2018 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Xây dựng Bắc Giang đã có một năm khởi sắc, tạo tiền đề để 6 tháng đầu năm 2019 tập trung đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.


Sở Xây dựng Bắc Giang tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ảnh: Việt Hưng.

Với khối lượng công việc lớn, nhiều hạng mục trọng yếu, Ban Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang chủ trương đẩy mạnh tinh thần gương mẫu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đảng viên để tiến hành thực hiện hiệu quả đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực theo nhiệm vụ chuyên ngành. Ngay từ đầu năm, Giám đốc Sở Xây dựng đã lựa chọn, đăng ký với Chủ tịch UBND tỉnh 10 nhiệm vụ trọng tâm gồm 30 chỉ tiêu nhiệm vụ lớn để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong các tháng đầu năm, Sở đã xây dựng, tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện nhiều văn bản pháp lý quan trọng như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 về việc ban hành Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang... Đồng thời, đã ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực xây dựng tại địa phương như: Văn bản số 1923/UBND-XD ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về nâng cao công tác quản lý phát triển các khu đô thị, khu dân cư, nhà ở trên địa bàn tỉnh; tham gia biên soạn sổ tay quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh... Với hệ thống văn bản được ban hành đầy đủ, kịp thời đã góp phần duy trì nền nếp trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, là một địa phương đang được các nhà đầu tư đánh giá là có tiềm năng về phát triển kinh tế, Sở đã tích cực phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đối với 103 dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Các dự án này không những thúc đẩy GDP của tỉnh Bắc Giang tăng cao, mà còn hình thành chuỗi giá trị liên ngành có tính bền vững lâu dài. Đồng thời tạo nên hàng vạn cơ hội việc làm cho người dân.

Trong công tác quản lý quy hoạch, xác định đây là hoạt động trọng điểm, Sở đã nghiên cứu kỹ lưỡng cũng như tìm hiểu thực địa để thẩm định quy hoạch xây dựng cho 13 đồ án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 15 đồ án sử dụng vốn ngoài ngân sách để đầu tư khu đô thị, khu dân cư; tham gia ý kiến chi tiết đối với 76 hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng các dự án trên địa bàn các huyện và TP Bắc Giang. Báo cáo, đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương và triển khai lập quy hoạch phân khu Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Khuôn Thân - Bắc Giang; một số khu nhà ở công nhân trên địa bàn.

Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình, Sở đã cấp phép xây dựng 15 công trình, dự án theo thẩm quyền, chỉ đạo các huyện, TP cấp 1.258 giấy phép xây dựng (riêng TP Bắc Giang cấp 840 giấy phép). Tham gia ý kiến, thẩm định thiết kết cơ sở (TKCS) đối với 21 công trình, dự án, thẩm định Báo cáo KTKT, thiết kế BVTC, dự toán 64 công trình. Trong đó có nhiều dự án trọng điểm như: Dự án Đường vành đai IV; Đường Trần Quang Khải; Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang; Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng cầu vượt đường Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải, TP Bắc Giang theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyên giao (BT)... Ngoài ra, Sở đã khảo sát, công bố, tính toán và thông báo giá vật liệu xây dựng trong những tháng đầu năm. Đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang - phần công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp… Tham gia ý kiến về giá vật tư, VLXD 18 công trình; cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 59 tổ chức, tổ chức sát hạch cấp 194 chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, góp phần nâng cao năng lực các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công trên địa bàn tỉnh.

Trên lĩnh vực phát triển đô thị, trong 6 tháng đầu năm Sở đã chủ trì thẩm định chấp thuận đầu tư 7 dự án khu đô thị mới. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán 6 công trình khu đô thị. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh triển khai dự án xây dựng đường trục thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang theo hình thức hợp đồng BT - chuyển giao; phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh; Đôn đốc UBND các huyện, TP Bắc Giang thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn, đồng thời giải quyết kịp thời các khúc mắc, chồng lấn phát sinh trong triển khai dự án, nhất là vùng cấp nước của Cty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP-Bắc Giang với các đơn vị liên quan.

Đặc biệt, trong công tác quản lý, nghiệm thu chất lượng công trình tại Bắc Giang, thời gian qua đã có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Sở đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa 60 công trình vào sử dụng; kiểm tra chất lượng 20 công trình; kiểm tra chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cứng hóa đường giao thông nông thôn. Sở cũng thường xuyên đôn đốc các huyện, các Sở chuyên ngành thực hiện tổ chức kiểm tra theo đúng quy định. Qua đó, chất lượng các công trình trên địa bàn được nâng lên, nhận thức về trách nhiệm trong quản lý chất lượng của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng cũng dần được cải thiện, không xảy ra sự cố công trình.

Cũng trong những tháng đầu năm 2019, Sở Xây dựng Bắc Giang đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, qua đó đã kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Cụ thể, Sở đã kiểm tra đối với 48 dự án, công trình và 10 nhà ở riêng lẻ trên địa bàn, phát hiện 15 trường hợp công trình vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 558 triệu đồng; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, TP tăng cường giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các dự án, công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Sở đã chỉ đạo các huyện, TP các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra đối với 1.151 công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn, các công trình khởi công xây dựng mới cơ bản đều được kiểm tra, đã phát hiện và lập biên bản 140 trường hợp công trình xây dựng vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 40 trường hợp với số tiền 1.102 triệu đồng; đình chỉ thi công, yêu cầu lập hồ sơ bổ sung và khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2019, ông Phạm Giang - Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết, Sở sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị Bắc Giang. Thông qua các mục tiêu, đầu việc để tiếp tục chủ trì, đôn đốc thực hiện các đồ án quy hoạch, cấp phép xây dựng, kiểm tra trật tự xây dựng, tiến hành thẩm định, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình... Sở xác định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt và vượt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2019, tiếp tục duy trì hoạt động xây dựng của tỉnh ổn định, nền nếp, đúng lộ trình theo danh mục tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, qua đó tạo nên một diện mạo khang trang, hiện đại, giàu công năng và hài hòa với môi trường cho các đô thị, nông thôn tỉnh Bắc Giang.

Với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, cùng sự nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo, tập thể CBCNV, kỳ vọng Sở Xây dựng Bắc Giang sẽ hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2019.

Kim Thoa - Thân Nam

Các bài đã đăng: