09:51 | 22/01/2013

Sở Xây dựng Bắc Giang tham gia thẩm định, thiết kế cơ sở cho 48 công trình

Năm 2012, Sở Xây dựng Bắc Gang đã tham gia thẩm định, thiết kế cơ sở cho 48 công trình, dự án. Trong đó có các dự án lớn, quan trọng của tỉnh như: KĐTM phía nam TP Bắc Giang, KĐTM phía tây thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, khu dân cư mới thị trấn phố Hạ, huyện Yên Thế, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Xương Giang...

Ngoài ra, trong năm qua, Sở Xây dựng Bắc Giang cũng đã tham gia góp ý kiến cho 10 đồ án quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 4 dự án do Sở TN&MT Bắc Giang chủ trì và thỏa thuận tổng mặt bằng cho 16 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh...


Đình Hà (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: