20:34 | 29/12/2018

Tăng trưởng của các ngành cao hơn so với năm trước

Năm 2018, cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2017.


Theo TXVN/VIETNAM+

Các bài đã đăng: