14:06 | 31/12/2008

Tập trung mọi nguồn lực để phát triển KT-XH


Gói kích cầu sẽ hỗ trợ chủ yếu cho các DN vừa và nhỏ. Ảnh: Lê Viên

Tại phiên họp cuối năm của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, mức tăng trưởng 6,23% của năm 2008 tuy không đạt chỉ tiêu Quốc hội giao nhưng là khá cao trong bối cảnh có nhiều khó khăn. Trong năm 2008, chúng ta đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí cũng đạt được nhiều kết quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận, năm 2009 sẽ khó khăn hơn 2008 do chúng ta đang đối mặt với suy thoái kinh tế thế giới tác động mạnh đến đất nước ta. Bên cạnh những khó khăn, chúng ta cũng có những thuận lợi cơ bản như ổn định chính trị, mức tăng trưởng năm 2008 là tiền đề cho năm 2009. Bên cạnh đó, chúng ta có thị trường với sức mua lớn. Hiện giờ nhu cầu lớn trong khi giá xuống thấp, đây là điều kiện để các DN tranh thủ đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ.

Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2009 với các giải pháp lớn được các thành viên thống nhất cao. Mục tiêu quan trọng của các giải pháp này là chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, duy trì tăng trưởng hợp lý; thực hiện chính sách an sinh xã hội; tăng đầu tư ngân sách nhà nước và đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; tăng cường công tác đối ngoại, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Theo Thủ tướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2009 là ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.. Trong đó, tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy SXKD; đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2009 ở mức khoảng 6,5%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2008 tiếp tục giảm tháng thứ 3 liên tiếp, giúp cho lạm phát cả năm 2008 chỉ dừng lại ở dưới 20% (chỉ số giá tiêu dùng 3 tháng cuối năm 2008 liên tiếp giảm lần lượt là 0,19%; 0,74% và 0,68%). Điều này tiếp tục khẳng định mục tiêu chống lạm phát đã đạt hiệu quả rõ rệt.

Năm 2009, Chính phủ dành riêng 1 tỷ USD trong gói kích cầu 6 tỷ USD để kích cầu đầu tư, trong đó hỗ trợ chủ yếu cho các đối tượng là các DN vừa và nhỏ và một số DN khác duy trì sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu. Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, sinh viên và những công trình quan trọng khác. Ngoài ra, năm 2009 còn huy động nhiều nguồn vốn khác để thực hiện nhiệm vụ trên, như phát hành trái phiếu Chính phủ khoảng 36.000 tỷ đồng; 20.000 tỷ đồng tiền ngân sách ứng trước của năm 2010; 8.000 tỷ đồng vốn ngân sách từ 2008 chuyển sang và 11. 700 tỷ đồng thu hồi từ ngân sách đã chi.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Hồng Phúc, gói kích cầu đầu tư 1 tỷ USD của Chính phủ chỉ hỗ trợ bù lãi suất cho vay với các dự án và chương trình đầu tư với lãi suất ưu đãi được thực hiện trong năm 2009 và 2010. Theo đó, nguyên tắc sử dụng vốn kích cầu là dự án bảo đảm kích cầu trong năm 2009 - 2010 và tạo điều kiện phát triển lâu dài, bền vững. Bộ KH&ĐT đề nghị hỗ trợ 4% lãi suất đối với các dự án thuộc đối tượng được hỗ trợ; bù lãi suất cho vay đối với các dự án và chương trình đầu tư với lãi suất ưu đãi được thực hiện trong năm 2009 và 2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, gói kích cầu đầu tư của Chính phủ chủ yếu để hỗ trợ lãi suất, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư. 17.000 tỷ không nên bố trí vào các công trình mà để hỗ trợ giảm lãi suất thương mại của các ngân hàng, hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm.


BT (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: