16:08 | 12/08/2019

Thái Bình: Nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư

(Xây dựng) - Đây là nội dung trong dự thảo đề án chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong khu kinh tế Thái Bình giai đoạn đến năm 2030. Mục đích của đề án nhằm tăng cường thu hút nhiều nhà đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình.


Nhà xưởng nhà máy thuộc Cty CP Mikedo khu công nghiệp Tiền Hải, Thái Bình.

Trên cơ sở nhu cầu mới đặt ra trong giai đoạn tới đối với khu kinh tế Thái Bình, đơn vị tư vấn đã kiến nghị điều chỉnh bổ sung một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư gồm: Chính sách ưu đãi về đất đai, chính sách hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào các khu chức năng, chính sách hỗ trợ san lấp mặt bằng, chính sách hỗ trợ xây dựng trạm xử lý nước thải, chất thải tập trung…

Theo đó, để hoàn thiện dự thảo đề án chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lãnh đạo tỉnh Thái Bình chỉ đạo: Không thu hút các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ vào khu kinh tế. Hạn chế dùng ngân sách để hỗ trợ đầu tư, nếu cần chính sách hỗ trợ đầu tư thì ưu tiên tập trung vào hạ tầng giao thông và hạ tầng xử lý chất thải, ngân sách còn lại tập trung vào an sinh xã hội.

Đơn vị tư vấn cần làm rõ hơn những lợi thế của khu kinh tế Thái Bình như: Giao thông có tuyến đường bộ ven biển, nguồn lao động dồi dào, quỹ đất lớn làm khu công nghiệp, nguồn năng lượng dự trữ phong phú. Nội dung đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật, tạo sự thông thoáng, thuận lợi an toàn cho nhà đầu tư.

Khánh Huyền

Các bài đã đăng: