23:50 | 12/08/2017

Thái Nguyên: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư

(Xây dựng) - Tính đến hết tháng 7/2017, tỉnh Thái Nguyên có 66 dự án chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2017, trong đó 59 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; 4 dự án sử dụng vốn ODA; 3 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương.


Tỉnh Thái Nguyên có 66 dự án chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2017.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh là hơn 2100 tỷ đồng bao gồm các nguồn vốn (ngân sách địa phương cân đối, chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, chương trình mục tiêu quốc gia). Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối trên 1300 tỷ đồng.

Đến hết tháng 7/2017 tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân đạt trên 794 tỷ đồng (bằng 57,48% kế hoạch); tổng nguồn vốn chương trình mục tiêu trên 589 tỷ đồng, đã giải ngân 7 tháng đầu năm gần 291 tỷ đồng (bằng 49,37% kế hoạch); tổng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia 190 tỷ đồng, đã giải ngân 7 tháng đầu năm trên 19 tỷ đồng (đạt 10,24% kế hoạch).

Tính đến hết ngày 31/7, toàn tỉnh có 66 dự án chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2017, trong đó 59 dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; 4 dự án sử dụng vốn ODA; 3 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương… Trong đó tiến độ giải ngân vốn cho các dự ánđầu tư phát triển kinh tế - xã hội có sử dụng nguồn vốn ODA mới giải ngân đạt gần 60 tỷ đồng/ tổng số hơn 246 tỷ đồng, bằng 24,36% kế hoạch.

Trước thực tế trên, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã cuộc họp với các ngành, địa phương để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đề xuất giải pháp, kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công như: UBND các địa phương, các ngành, chủ đầu tư tăng cường phối hợp với nhà thầu và cơ quan thanh toán vốn để tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng giải ngân các dự án theo kế hoạch năm 2017; các cấp địa phương khẩn trương giao kế hoạch phân bổ chi tiết các nguồn vốn để triển khai thực hiện; đối với những dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, yêu cầu chủ đầu tư tích cực phối hợp với nhà thầu và đơn vị liên quan thực hiện quyết toán dự án theo đúng thời gian quy định; các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư, thực hiện đầy đủ các báo cáo để việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được kịp thời, đúng quy định…

PV

Các bài đã đăng: