23:42 | 13/11/2017

Thái Nguyên: Sẽ chuyển 2 đơn vị sự nghiệp thuộc sở Xây dựng thành Cty CP

(Xây dựng) - Đó là thông tin được phát ra sau cuộc họp rà soát, đánh giá các đơn vị sự nghiệp công lập có thể chuyển đổi thành Cty CP do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày 10/11 vừa qua.


Quá trình thực hiện cổ phần hóa tại Cty TNHH MTV Thoát nước và phát triển hạ tầng Thái Nguyên được dư luận cho là thiếu minh bạch.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thái Nguyên: 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng Thái Nguyên là Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng và Viện Quy hoạch Xây dựng từ nhiều năm nay đã tự chủ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và đến nay có đủ điều kiện để thành Cty CP hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Cùng với 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải Thái Nguyên là Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên và Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông cũng được xem xét chuyển thành Cty CP đợt này.

Trước đó, theo rà soát của UBND tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn tỉnh có 152 đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài lĩnh vực giáo dục, y tế); trong đó có 52 đơn vị thuộc các Sở, ngành quản lý, 100 đơn vị thuộc UBND cấp huyện quản lý.

Kết quả rà soát 52 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành quản lý cho thấy có 6 đơn vị sự nghiệp công lập đã tự chủ được chi thường xuyên, trong đó có 4 đơn vị thuộc danh mục lĩnh vực thực hiện cổ phần hóa thuộc ngành Xây dựng và Giao thông - Vận tải như nêu trên.

Để thực hiện thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty CP, ngày 13/11 UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản số 5133/UBND-KT yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định xong trước ngày 30/11.

Cũng tại văn bản này, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát, đánh giá, lập Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện chuyển Cty CP giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND trước ngày 5/12/2017 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

NTV

Các bài đã đăng: