13:41 | 21/04/2019

Thanh Hóa ban hành khung giá quản lý vận hành nhà chung cư

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.


Ảnh minh họa. (Internet)

Theo đó, đối tượng áp dụng sẽ là các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư, ban quản trị nhà chung cư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.

Cụ thể, khung giá dịch vụ quản lý, vận hành đối với nhà chung cư có sử dụng thang máy, giá dịch vụ tối thiểu 1.200 đồng/m2/tháng, tối đa 8.000 đồng/m2/tháng. Nhà chung cư không sử dụng thang máy, giá dịch vụ tối thiểu 700 đồng/m2/tháng, tối đa 5.000 đồng/m2/tháng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc tổ chức thực hiện khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư theo Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Khi có thay đổi về cơ chế chính sách của Nhà nước hoặc biến động của giá cả thị trường tăng hoặc giảm dẫn đến khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư nêu trên không còn phù hợp, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và tổng hợp báo cáo về các vướng mắc, phát sinh tranh chấp trong lĩnh vực quản lý dịch vụ nhà chung cư tại địa phương, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Hà Đào

Các bài đã đăng: