20:37 | 12/07/2018

Thanh Hóa: Đầu tư hơn 129 tỷ đồng để xây dựng 232 công trình mới

(Xây dựng) - Với mục tiêu từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và ở các thôn, bản đặc biết khó khăn, thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 232 công trình khởi công mới.

Ảnh minh hoạ

Thuộc Chương trình 135 năm 2018, với tổng kinh phí dự kiến hơn 129 tỷ đồng, chủ trương đầu tư gồm: 139 công trình giao thông; 12 công trình thủy lợi; 9 công công trình giáo dục; 63 công trình nhà văn hóa; 5 công trình trung tâm văn hóa thể thao; 2 công trình điện và 2 công trình nước sạch.

Trong đó vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thuộc Chương trình 135 là 118 tỷ 271 triệu đồng; vốn ngân sách của huyện, xã là 5 tỷ 436 triệu đồng; vốn huy động từ nhân dân và nguồn vốn khác là 5 tỷ 522 triệu đồng. Ban quản lý dự án (QLDA) huyện làm chủ đầu tư 02 huyện (Thường Xuân, Lang Chánh) và Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) cấp xã làm chủ đầu tư 143 xã/14 huyện.

Các công trình này sẽ được đầu tư xây dựng ở những xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và ở các thôn, bản đặc biệt khó khăn, thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 và Ủy ban Dân tộc phê duyệt tại Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017. Thời gian triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án là trong 2 năm (2018 – 2019).

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương lập Hồ sơ xây dựng, hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, để trình duyệt theo quy định. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo đúng tiến độ và quy định hiện hành của pháp luật.

Trần Cường

Các bài đã đăng: