23:01 | 19/08/2019

Thống nhất thủ tục liên quan đến đầu tư các dự án khu đô thị, nhà ở thương mại

(Xây dựng) – Phúc đáp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai về kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai: “Cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị nghiên cứu, rà soát và tham mưu cho Chính phủ thống nhất nội dung về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án khu đô thị, nhà ở thương mại quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP”.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Hiện nay, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đã được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì nghiên cứu thực hiện. Trong quá trình tham gia nghiên cứu xây dựng dự thảo Luật nêu trên, Bộ Xây dựng đã có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các nội dung sửa đổi để thống nhất việc thực hiện thủ tục chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hiện đang được quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Vì vậy, đối với nội dung đề nghị của cử tri tỉnh Lào Cai, Bộ Xây dựng xin ghi nhận, tổng hợp để đề xuất sửa đổi và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình sửa đổi Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai. Bộ Xây dựng chân thành cảm ơn sự quan tâm của cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đối với ngành Xây dựng trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong thời gian tới.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: