22:56 | 08/08/2017

Thực hiện hợp đồng xây dựng sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản

(Xây dựng) - Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng, không trái quy định của Hiệp định vay và hồ sơ mời thầu.


Ảnh minh họa.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc gửi văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thực hiện hợp đồng xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1751/BXD-KTXD trả lời như sau: Hợp đồng thi công xây dựng số CONS.001/HĐ-BQLDA ký kết giữa Ban Quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng khu CNC Hòa Lạc và Liên danh nhà thầu Taisei - Vinaconex - Trường Sơn ngày 17/6/2015 là hợp đồng theo đơn giá, gói thầu thi công sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng, không trái quy định của Hiệp định vay và hồ sơ mời thầu

Theo quy định thì hợp đồng theo đơn giá thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.

Trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài khối lượng công việc kèm theo hợp đồng như nêu tại văn bản số 556/BQLDA-KT ngày 21/6/2017, thì việc thanh toán thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế được nghiệm thu (kể cả khối lượng bổ sung ngoài hợp đồng) và đơn giá trong hợp đồng (nếu có); đối với khối lượng bổ sung chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện, đơn giá được xác định theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: