10:58 | 10/06/2019

Tổng Cty IDICO – CTCP: Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 48% kế hoạch năm

(Xây dựng) - Tổng Cty IDICO - CTCP (IDICO) vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch (KH) quý III/2019.

Theo báo cáo, giá trị sản lượng toàn IDICO thực hiện trong 6 tháng qua ước đạt 3.052 tỷ đồng (đạt 49% KH năm); doanh thu ước thực hiện được 2.592 tỷ đồng (đạt 48% KH năm); lợi nhuận ước thực hiện được 228 tỷ đồng (đạt 43% KH năm).

Trong đó, lĩnh vực công nghiệp – vật liệu xây dựng ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019: 268/589 tỷ đồng, (đạt 45% KH năm) và giá trị sản lượng chủ yếu từ các lĩnh vực sản xuất điện năng, đó là: Nhà máy thủy điện Đak Mi 3: 67 triệu kWh (đạt 33% KH năm), Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng: 71 triệu kWh (đạt 31% KH năm). Bên cạnh đó, giá trị sản lượng của IDICO còn được tính từ các lĩnh vực khác như nghiền xi măng, bê tông thương phẩm...

Lĩnh vực đầu tư cũng được IDICO triển khai các dự án bám sát theo danh mục dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại nghị quyết ngày 25/4/2019.

Bên cạnh đó, Tổng Cty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/4/2019. Đồng thời, thông qua và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Cty. Rà soát, cử nhân sự đại diện phần vốn của Tổng Cty và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của các Cty cổ phần. Đến nay, các Cty đã tổ chức xong Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Đạt – Tổng Giám đốc IDICO cho biết: 6 tháng vừa qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của IDICO tương đối ổn định, các chỉ tiêu tài chính của IDICO vẫn đảm bảo kế hoạch như: Doanh thu là 2.592 tỷ đồng, đạt 48% KH năm; lợi nhuận là 228 tỷ đồng, đạt 43% KH năm; tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 8,78%.

Ông Nguyễn Văn Đạt ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên IDICO, đồng thời biểu dương các ban, các đơn vị hoàn thành kế hoạch bình quân năm 2019.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh để đạt mục tiêu kế hoạch của năm, toàn thể cán bộ nhân viên toàn Tổng Cty cần tiếp tục đoàn kết, năng động, nỗ lực hết sức tập trung sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Mai Thanh

Các bài đã đăng: