11:17 | 10/05/2019

Triển khai xây dựng “Chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới”

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng “Chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới”.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, ngày 17/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại (Nghị quyết 20/NQ-CP).

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng “Chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới” trình Chính phủ vào quý II/2019. Bộ Xây dựng đã phối hợp với 25 tỉnh có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, Lào, Campuchia để triển khai thực hiện.

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Xây dựng được giao xây dựng “Chiến lược phát triển đô thị quốc gia” trình Chính phủ vào tháng 11/2019. Dự kiến trong Chiến lược này sẽ đề cập định hướng phát triển đô thị tại các vùng lãnh thổ, trong đó có khu vực biên giới.

Vì vậy, Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin rút việc xây dựng “Chương trình phát triển hệ thống đô thị gắn khu kinh tế cửa khẩu và khu vực biên giới” ra khỏi Nghị quyết 20/NQ-CP và lồng ghép Chương trình này trong việc nghiên cứu, xây dựng “Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020 - 2030” và “Chiến lược phát triển đô thị quốc gia”.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: